Nintendo اعلام کرد که از زمان عرضه کنسول Wii در سال 2006 در اروپا، 30 میلیون واحد از این کنسول فروش رفته است. این در حالیست که فروش PS3 در اروپا 22 میلیون واحد بوده و فروش Xbox 360 نیز هنوز نامشخص است.

موضوعات مطلب : امار فروش بازی و کنسول ،